Elállási nyilatkozat

 

Kereskedő neve: El-Bonti Kft – Naturalweb.hu

címe: 6500, Baja Keleti Krt.22.

Kereskedő e- mail címe: naturalweb.info@gmail.com

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbiakban megjelölt termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Termék megnevezése:

Rendelési száma:

Megrendelés időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

 A fogyasztó e- mail címe:

Kérem a termék vételárának visszatérítését a következő bankszámlára történő utalással:

Kelt:

 A fogyasztó aláírása: